Logo: Associació Azahara

Associació Azahara

Preinscripció

Participació


)

FitxersAVÍS LEGAL
Autoritzo a que les meves dades personals incloses en aquest formulari siguin tractades per ASSOCIACIÓ CULTURAL PER A LA COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT AZAHARA amb la finalitat de donar-me d'alta com a nou soci/a de l'entitat. En compliment de la normativa RGPD i de la LOPDGDD, pot exercitar en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com el de limitació del tractament relatiu a la persona, d’eliminació i de transferència de dades personals transmeses adreçant-se a coordinacion@azahara.org