Logo: Coordinadora Obrera i Sindical

Coordinadora Obrera i Sindical

Preinscripció

Dades de pagament


Dades laborals


Dades d'afiliaició


Dades de control


)

FitxersSobre la gestió de les teves dades personals (obligatori)
Clàusula d’informació bàsica sobre protecció de dades. Responsable del tractament: Coordinadora Obrera Sindical (d’ara endavant COS) - CIF: G58393125. Adreça postal: Salvador Fernandis Luna, 42 baixos 46018 València, Països Catalans. Delegat/ada de Protecció de Dades: afiliacio@sindicatcos.cat . En nom de la COS, t’informem que tractem la informació que voluntàriament ens facilites, amb les finalitats principals següents: amb la finalitat de gestionar la teva afiliació al sindicat, enviament de publicacions i informacions periòdiques sobre les activitats de la COS, elaboració d’estadístiques i prestació de serveis. Si exerceixes tasques de representació col·lectiva, les teves dades seran tractades per a la realització i seguiment d’activitats sindicals emparades en la legislació vigent. Mitjançant la signatura d’aquesta sol·licitud ens atorgues consentiment explícit perquè la COS cedeixi les teves dades a l’entitat bancària col·laboradora de la Responsable del Tractament, les dades imprescindibles per al cobrament de quotes d’afiliació domiciliades.
Sobre els teus drets en la gestió de les dades (obligatori)
Per gestionar correctament les finalitats principals anteriorment esmentades, no serà necessari enviar les teves dades a països que estiguin situats fora de la Unió Europea. Tens dret a obtenir una confirmació sobre si a la COS estem tractant les seves dades personals. Per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o a sol.licitar-ne la supressió quan ja no siguin necessàries, així com altres drets, mitjançant correu postal dirigit el Delgat de Protecció de dades, en el domicili social de l’organització, o en la següent adreça de correu electrònic afiliacio@sindicatcos.cat. Per a més informació addicional podeu consultar el nostre web sindicatcos.cat