Logo: Pou d'Art

Pou d'Art

Preinscripció

Escola


Dades dels pares (en cas de ser menor)


MonogràficProtecció de dades
D’acord amb el que estableix la normativa de protecció i tractament de dades, autoritzem a Maria Fabre Gras, directora de Pou d’Art, amb DNI 52594223P, a incorporar les dades facilitades per fer la inscripció a un fitxer automatitzat del qual en serà responsable. Tenint les esmentades dades el caràcter de confidencials i, per tant, seran utilitzades i tractades a l’empara de la Llei Orgànica 15/1999,de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal. Per mitjà del present, AUTORITZEM expressament a Maria Fabre Gras o a qui delegui ella mateixa, treballador/a de Pou d’Art, perquè utilitzi totes les dades per a la gestió i comunicació de qüestions relacionades amb Pou d’Art, així com per a que li puguin ser oferts nous tallers, serveis i promocions, que puguin ser del seu interès. En cas de no donar el seu consentiment, o per exercir el dret d’accés, rectificació i/o cancel·lació sobre les dades, vostè pot enviar una comunicació a secretaria@poudart.com o al domicili del responsable del fitxer, Balmes, 35. 08172 Sant Cugat del Vallès.