Photo: Curs d'introducció a l'anellament al Zoo

Curs d'introducció a l'anellament al Zoo

Zoo de Barcelona 18/11/2024 8:00 CET

Dates: 
  • Part teòrica: del 18 al 28 de novembre de 2024
  • Part pràctica: 23 de novembre i 30 de novembre
Horari:
  • Classes teòriques: de dilluns a dijous de 19:00-20:30. (2 setmanes)
  • Classes pràctiques: dissabtes 08:00-14:00.
  • Durada total: 24 hores.
Característiques:
Aquests cursos d’introducció són una mica més avançats i complets que els flash. La seva major durada permet tractar més extensament els principals conceptes teòrics i són, per tant, un complement ideal als cursos flash d’introducció. També són una molt bona opció com a primer curs d’introducció per aquells que vulguin una primera aproximació més detallada. No és imprescindible tenir coneixements previs sobre anellament ni ornitologia, tot i que és útil tenir certa pràctica en identificació d’ocells

Continguts:
• Ressenya històrica, la captura i el marcatge
• L’ocell en mà (biometria i identificació)
• Muda i cicle vital
• La datació
• Desenvolupament del plomatge i sexat
• Estàndards de treball, procés formatiu i ètica
• L’anellament com a tècnica d’estudi
• Els marcatges especials (tècnica i ús)

Material: Es lliurarà un dossier amb informació de suport i dels estàndards d’anellament de l’ICO. 

Professors: Javi Oliver, Raül Aymí i Carles Barriocanal
Selecciona una entrada
No Soci Entrades exhaurides