Logo: Festa de la Fil·loxera

Festa de la Fil·loxera

Preinscripció

Dades de pagamentIMPORTANT! - Les quotes de soci són de caràcter anual. El seu valor és de 15€ - Només cal introduir un import corresponent a la quota si es vol fer una aportació superior a la de les quotes establertes.