Logo: Festa de la Fil·loxera

Festa de la Fil·loxera

Preinscripció

Dades de pagamentIMPORTANT! - Les quotes de soci són de caràcter anual. El seu valor és de 14€ per als majors de 18 anys i de 10€ per als infants i joves fins a 18 anys (celebrats abans o el mateix 8 de setembre de l'any en curs). - Només cal introduir un import corresponent a la quota si es vol fer una aportació superior a la de les quotes establertes per a infants i adults.