Microteatre a Peu de carrer

Jardins Ramons Aramon i Serra (c. Vidriol, 24)

19/12/2020

11.45h


No es poden fer reserves per aquest esdeveniment

Accepto que en nom i representació propis, he adquirit entrades per assistir a l'activitat Microteatre A Peu de carrer, organitzat per la Federació d'Associacions, Entitats i Comissions d'Hostafrancs (en endavant, l’organització), que es celebrarà el dissabte 19 de novembre de 2020, i per mitjà d’aquest document, DECLARO RESPONSABLEMENT que: 1. Conec la situació d’emergència sanitària causada per la malaltia infecciosa COVID-19, la simptomatologia i les conseqüències associades a la malaltia així com les recomanacions de les autoritats sanitàries respecte les mesures d’aïllament i distanciament social com la manera més efectiva per evitar l’exposició al virus. 2. He estat informada per la organització de les mesures organitzatives i de prevenció implementades i les pautes a respectar pels usuaris durant l’assistència a l'activitat per minimitzar el contacte entre persones i reduir les oportunitats de contagi de la malaltia, i es compromet a seguir escrupolosament totes les normes, indicacions i instruccions indicades per la organització. 3. Jo (o algú dels que tinguin una entrada associada a la meva reserva) no assistiré o no assistiran a l'activitat en cas de presentar símptomes compatibles amb el COVID-19 o haver de romandre en aïllament domiciliari a causa d’un diagnòstic de COVID-19 o per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19. 4. Assumeixo que l’assistència a l'activitat implica un risc d’exposició al COVID-19, el qual comporta un risc d’infecció que es pot derivar d’accions, d’omissions i/o de negligències pròpies o de tercers, i que del contagi de la malaltia poden resultar complicacions i seqüeles físiques i psicològiques, tals com malalties greus futures, lesions personals, incapacitat permanent i fins i tot la mort. I així ho transmetré a les persones que tinguin una entrada associada a la meva reserva) 5. Accepto voluntàriament l’assumpció dels riscos descrits al punt 4) anterior i allibera expressament de qualsevol responsabilitat a l'organització per l’eventual contagi del COVID-19 pel sotasignant. 6. Les dades que posaré a continuació son verídiques i l’organització en compliment de la llei de protecció de dades es compromet a fer-ne ús exclusivament per fer traçabilitat en cas de d’infecció al COVID-19, i que passats 60 dies de l'activitat aquestes dades seran destruïdes. Obligatori l'ús de la mascareta durant tota l'actuació S'ha d'accedir a l'espectable 15 min abans de l'hora d'inici. Una vegada començat l'espectacle, l'organització podrà disposar de la reserva en cas que sigui necessari. Espectacle no recomanat per a menors de 16 anys.