Logo: Centre Excursionista Sant Feliu de Codines

Centre Excursionista Sant Feliu de Codines

Preinscripció

Dades de pagament


Tipus de soci


Agrupació familiar


FitxersProtecció de dades
D'acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals que faciliteu en aquest formulari de sol·licitud seran objecte de tractament i s’inclouran en el fitxer informatitzat, del qual el CESF n'és el responsable, amb l’exclusiva finalitat de mantenir la relació administrativa per gestionar la sol·licitud d’informació, enviar informació per correu postal i electrònic sobre activitats del CESF. Podeu exercir els drets d’informació, oposició, accés, rectificació i cancel·lació que legalment us corresponen, dirigint-vos al CESF a l’adreça electrònica: webcesf@hotmail.com